Firmy, služby, e-shopy

Odsávání škodlivin z výrobních provozů

Vlastníte výrobní halu ve strojírenství, výrobě stavebních hmot, potravinářství nebo dřevozpracujícím průmyslu? S největší pravděpodobností vzniká jako vedlejší produkty vaší výroby také škodliviny. Jejich forma bývá často plynná s podílem prachových částic, které ohrožují zdraví vašich zaměstnanců svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Z těchto důvodů je zaměstnavatel povinen své zaměstnance před účinky těchto látek účinně chránit, nebo minimalizovat jejich vystavení těmto látkám.

odsávání

V rámci ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců je tato problematika legislativně ošetřená a to Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., která stanovuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců.

Společnost Tigemma nabízí komplexní služby na poli průmyslové vzduchotechniky od počátečního návrhu vzduchotechniky, přes vypracování dokumentace, předložení nabídky vzduchotechniky až po kompletní dodávku „na míru“.

Možné varianty odsávání:

  • - ODSÁVÁNÍ DÝMŮ Z PLAZMOVÉHO ŘEZÁNÍ
  • - ODSÁVÁNÍ SVAŘOVACÍCH DÝMŮ
  • - ODSÁVÁNÍ PRACHU Z BROUŠENÍ
  • - ODSÁVÁNÍ PRACHU Z TRYSKÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ
  • - OSTATNÍ APLIKACE ODSÁVÁNÍ