Firmy, služby, e-shopy

Odsávání škodlivin z výrobních provozů

Vlastníte výrobní halu ve strojírenství, výrobě stavebních hmot, potravinářství nebo dřevozpracujícím průmyslu? S největší pravděpodobností vzniká jako vedlejší produkty vaší výroby také škodliviny. Jejich forma bývá často plynná s podílem prachových částic, které ohrožují zdraví vašich zaměstnanců svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Z těchto důvodů je zaměstnavatel povinen své zaměstnance před účinky těchto látek účinně chránit, nebo minimalizovat jejich vystavení těmto látkám.

Číst dál: Odsávání škodlivin z výrobních provozů

Terminologie ventilů

Ventil je mechanické zařízení regulující průtok tekutin (plynů, kapalin, zkapalněných tuhých látek, kalů atd.) v potrubí. Pojem v české strojařské terminologii zahrnuje také kohouty, šoupátka a klapky. Zatímco sedlový ventil reguluje průtok uzavíráním kruhového sedla kuželkou, která se pohybuje šroubem kolmo k ose potrubí, kohout má otočný provrtaný prvek, kolmý k ose potrubí, který se otáčí o 90°. Šoupátko se podobá ventilu, pracovní prvek je plochá destička s otvorem, která se posouvá kolmo k potrubí. Klapka je plochá, nejčastěji kruhová deska, která se otáčí kolem osy kolmé k potrubí.

Číst dál: Terminologie ventilů